Γιορτή της Μουσικής

Date

Γιορτή της Μουσικής 21 Ιουνίου 2021, Το Μέγαρο στον Κήπο

Δημοτικά Μ. Ασίας, Δωδεκανήσων, Μάνης, Ηπείρου, Ουγγαρίας κ.ά.
Διεύθυνση: Ειρήνη Πατσέα
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρίνα Σάττι

More
articles