Χορός, χορωδία, chorus, κόρες: ήχοι, λέξεις, έννοιες που συνδυάστηκαν και σχημάτισαν τις CHÓRES [ˈkɔɾɛs], ένα αμιγώς γυναικείο χορωδιακό σύνολο. Με όχημα τη φωνητική μουσική, οι CHÓRES αποσκοπούν στη διάσωση, επεξεργασία και προώθηση του πλούτου της ελληνικής παράδοσης, αλλά και στη δημιουργία πρωτότυπου μουσικού ρεπερτορίου και παραστασιακών δράσεων σε συνεργασία με σύγχρονους καλλιτέχνες.

Το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES αποτελεί ένα καλλιτεχνικό φυτώριο που δημιουργήθηκε με σκοπό τόσο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μελών του στη μουσική, τον χορό και την υποκριτική όσο και στη διαμόρφωσή τους ως καλλιτέχνιδων με ευρεία παιδεία και κοινωνική αντίληψη. Το σύνολο αριθμεί περισσότερες από 150 γυναίκες ηλικίας 15 έως 60 ετών οι οποίες εξασκούνται σε τακτική βάση σε ολόκληρο το φάσμα των παραστατικών τεχνών, αναβιώνοντας, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, τα παραδοσιακά τραγούδια του χθες με τον ήχο και την αισθητική του σήμερα.

Χορός, χορωδία, chorus, κόρες: ήχοι, λέξεις, έννοιες που συνδυάστηκαν και σχημάτισαν τις CHÓRES [ˈkɔɾɛs], ένα αμιγώς γυναικείο χορωδιακό σύνολο. Με όχημα τη φωνητική μουσική, οι CHÓRES αποσκοπούν στη διάσωση, επεξεργασία και προώθηση του πλούτου της ελληνικής παράδοσης, αλλά και στη δημιουργία πρωτότυπου μουσικού ρεπερτορίου και παραστασιακών δράσεων σε συνεργασία με σύγχρονους καλλιτέχνες.

Το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES αποτελεί ένα καλλιτεχνικό φυτώριο που δημιουργήθηκε με σκοπό τόσο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μελών του στη μουσική, τον χορό και την υποκριτική όσο και στη διαμόρφωσή τους ως καλλιτέχνιδων με ευρεία παιδεία και κοινωνική αντίληψη. Το σύνολο αριθμεί περισσότερες από 150 γυναίκες ηλικίας 15 έως 60 ετών οι οποίες εξασκούνται σε τακτική βάση σε ολόκληρο το φάσμα των παραστατικών τεχνών, αναβιώνοντας, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, τα παραδοσιακά τραγούδια του χθες με τον ήχο και την αισθητική του σήμερα.